Seznam produktů za rok 2014

Autor / Autoři Název produktu Vydáno
ČMIEL, V. Programové vybavení pro hodnocení viability kardiomyocytů na základě analýzy tvaru, doby života fluorescence a intenzity fluorescence 31.10.2014 stáhnout software
ČMIEL, V. Software pro vyhodnocení a vizualizaci doby života fluorescence v obrazech pořízených konfokální mikroskopií 5.9.2014 stáhnout software
HEJČ, J.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J. Software pro automatické rozměření elektrogramů z izolovaných králičích srdcí 20.3.2014 stáhnout software
HEJČ, J.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J. Software pro detekci QT intervalu v dlouhodobých záznamech EKG 1.9.2014 stáhnout software
CHMELAŘ, M. Výkonový funkční generátor řízený pomocí LabView 31.3.2014 náhled produktu
JANŮ, J.; SMITAL, L. Vlnkový wienerovský filtr EKG signálů 1.6.2014 stáhnout software
KOLÁŘOVÁ, D.; WALEK, P. Automatizované vyhodnocování změn v sekvenci termovizních snímků obličeje 31.8.2014 stáhnout software
KOŤOVÁ, M.; ŽALUD, L.; KOLÁŘOVÁ, J. Software for training insulated breathing 26.8.2014 stáhnout software
MACÍČEK, O.; JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M. Softwarový balík pro perfuzní analýzu DCE a DSC-MRI v prokládaném vyšetřovacím protokolu 29.5.2014 stáhnout software
MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Balíček funkcí v jazyce R pro výpočet nukleotidových denzitních vektorů a jejich komparativní analýzu 1.8.2014 stáhnout software
NEDVĚD, J.; POLÁŠKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I. S2DESA 11.4.2014 stáhnout software
NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M. Aplikace pro detekci únavy ze signálu EOG 11.9.2014 stáhnout software
ODSTRČILÍK, J.; FABÍKOVÁ, V. Software pro objektivní stanovení sluchového prahu z ECAP signálu 31.5.2014 stáhnout software
PHAM, M. T.; WALEK, P. Software pro segmentaci a měření objemu hipokampu 23.6.2014 stáhnout software
RONZHINA, M.; POTOČŇÁK, T. Software for ECG and tachograms view 7.11.2014 stáhnout software
SANETRNÍKOVÁ, D.; LABOUNEK, R.; LAMOŠ, M.; MAREČEK, R.; JAN, J. Software for joint EEG-fMRI analysis via EEG inverse power values 18.6.2014 stáhnout software
SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; KOŠČOVÁ, P.; VADJÁK, Š.; PROVAZNÍK, I. Genotyper - software pro genotypizaci 16.9.2014 stáhnout software
SLÁVIK, V.; KOLÁŘ, R. ROI histogram analysis 10.3.2014 stáhnout software
SONNENSCHEIN, J.; SEKORA, J. Řídicího jednotka pro mobilní cirkulační systém pro transport plic 31.5.2014 náhled produktu
SVOBODA, O.; ODSTRČILÍK, J.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J. Univerzální klasifikační rozhraní pro programové prostředí MATLAB 31.5.2014 stáhnout software
ŠIKNER, T.; JANOUŠEK, O. FBSE - HRV analýza 22.8.2014 stáhnout software
ŠOT, J.; SEKORA, J. Bezdrátové MRI kompatibilní tlačítko pro signalizace stavu obsluze 31.5.2014
VADJÁK, Š.; SEDLÁŘ, K.; KOŠČOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I. BLAST Sequence Analyzer 30.10.2014 stáhnout software
VADJÁK, Š.; ŠKUTKOVÁ, H.; SEDLÁŘ, K.; KOŠČOVÁ, P.; PROVAZNÍK, I. PhylogenTree Analyzer 30.10.2014 stáhnout software

Seznam produktů za rok 2013

Autor / Autoři Název produktu Vydáno
BALOGH, J.; ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Rychlý perfuzní systém pro buněčnou mikroskopii 25.10.2013 náhled produktu
BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J. Převodník pro synchronizaci systému Biopac a EPOC EEG s prezentací stimulů 20.10.2013 náhled produktu
ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Programové vybavení v LabVIEW pro hodnocení viability buněk z fluorescenčního obrazu 30.5.2013 stáhnout software
ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Adaptér pro promítání spektrálně rozděleného obrazu na dvě digitální kamery 28.10.2013 náhled produktu
DRKOŠOVÁ, A.; KOZUMPLÍK, J. Software pre analýzu HRV pomocou Poincarého grafu 23.10.2013 stáhnout software
GROSSOVÁ, L. Software pro poloautomatickou akvizici dat pro perfuzní analýzu DCE-MRI 27.8.2013 stáhnout software
CHMELÍK, J.; WALEK, P.; JAN, J. Software pro 3D afinní registraci nativních a postkontrastních CT snímků mozku 25.10.2013 stáhnout software
CHROBÁK, M.; KOZUMPLÍK, J. Software pro automatickou detekci intervalu QT 22.10.2013 stáhnout software
JAKUBÍČEK, R.; WALEK, P.; JAN, J. Software pro korekci pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech 25.10.2013 stáhnout software
KLIMEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; VÍTEK, M. Software pro shlukovou analýzu signálu EKG 29.10.2013 stáhnout software
KOLÁŘ, R.; PODLIPNÁ, P. Fantom s porézním vláknem pro perfuzní měření v optickém zobrazování 1.10.2013 náhled produktu
KOLÁŘOVÁ, J.; RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O. 21.10.2013 stáhnout software
KOPEL, P.; CHUDOBOVÁ, D.; NEJDL, L.; RUTTKAY-NEDECKÝ, B.; ADAM, V.; SKLÁDANKA, J.; PROVAZNÍK, I.; BASTL, K.; KIZEK, R. Metodika pro vývoj a inovace nových materiálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad 1.12.2013
MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Nástroj pro analýzu nukleotidových denzitních vektorů pro identifikaci organismů 1.5.2013 stáhnout software
MONDEKOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I. Automatické hodnocení cytotoxicity z obrazů fluorescenční mikroskopie 1.12.2013 stáhnout software
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R. Fantom pro experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů 11.9.2013 náhled produktu
RONKOVÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘOVÁ, J. Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu 25.10.2013 stáhnout software
SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; NEDVĚD, J.; PROVAZNÍK, I. Program pro zpracování dat z amplikonového sekvenování na Roche 454 18.10.2013 stáhnout software
SVOBODA, O.; ODSTRČILÍK, J.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I. Softwarové rozhraní MATLAB-WEKA pro klasifikaci obrazu 11.6.2013 stáhnout software
ŠKUTKOVÁ, H.; SEDLÁŘ, K.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. PhyloGenSig - Software pro konstruci fylogramů z genomických signálů 22.10.2013 stáhnout software
TOBOLOVÁ, M.; CHMELAŘ, M. Mikrostimulátor 13.8.2013 náhled produktu

Seznam produktů za rok 2012

Autor / Autoři Název produktu Vydáno
BĚLEHRAD, M. Software pro automatický labeling spánkových stádií 13.8.2012 stáhnout software
BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J. Sotware pro zpracování a filtraci signálu PPG 20.9.2012 stáhnout software
BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.; NAVRÁTIL, R. Software pro optickou stimulaci 21.6.2012 stáhnout software
ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Adaptér pro promítání spektrálně rozděleného obrazu na dvě digitální kamery 27.10.2012 stáhnout software
ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Adaptér pro promítání spektrálně rozděleného obrazu na jeden obrazový snímač 27.10.2012 stáhnout software
ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Plugin pro hodnocení hemodynamických parametrů k monitoru Datex-Ohmeda 28.10.2012 stáhnout software
CHMELAŘ, M.; ČMIEL, V.; BALOGH, J. Zařízení pro elektrostimulaci buněk řízené z LabVIEW 17.10.2012 náhled produktu
KOLÁŘ, R. 3DVis 1.12.2012 stáhnout software
KRATOCHVÍLA, J.; MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; BARTOŠ, M. Perfusní analýza v DCE-MRI 21.12.2012 stáhnout software
LABOUNEK, R.; LAMOŠ, M.; JAN, J.; MAREČEK, R. EEG Regressor Builder 18.5.2012 stáhnout software
LAMOŠ, M.; KOJAN, M.; MIKL, M.; JAN, J. Software for analysis of psychophysiological interactions 18.5.2012 stáhnout software
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; KUNA, Z.; TORNOW, R.; JAN, J.; LAMOŠ, M. Software for gamma value estimation in fundus images 30.10.2012 stáhnout software
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; KUNA, Z.; TORNOW, R.; JAN, J.; LAMOŠ, M. Software for linearization of color fundus images 30.10.2012 stáhnout software
SEKORA, J.; PÁNEK, L.; KARKOŠKA, J.; PROVAZNÍK, I. Pila pro zpracování skeletální tkáně 31.10.2012 předmět obchodního tajemství
SEKORA, J.; PÁNEK, L.; KARKOŠKA, J.; PROVAZNÍK, I. Frézka pro zpracování muskuloskeletální tkáně 31.10.2012 předmět obchodního tajemství
SLAVÍČEK, T.; JAN, J.; MIKL, M. Nástroj pro výběr osob a oblastí z fMRI dat 18.5.2012 stáhnout software
SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Adaptivní vlnkový wienerovský filtr EKG signálů se segmentací dle SNR 31.10.2012 stáhnout software
SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Generátor nestacionárního EMG rušení 31.10.2012 stáhnout software
SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Rychlý 1D mediánový filtr 31.10.2012 stáhnout software
SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Software pro hodnocení úspěšnosti filtračních algoritmů na databázi CSE 31.10.2012 stáhnout software
SOCHOR, J.; ŠOBROVÁ, P.; ZÍTKA, O.; HAVLÍČEK, Z.; ADAM, V.; SKLÁDANKA, J.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R.; KRŠKA, B. Screeningová metodika pro stanovení antioxidační aktivity u meruněk 10.5.2012 náhled osvědčení
ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; VÍTEK, M. Crystal Counter - Program pro počítání mikro a nano - krystalů z mikroskopických snímků 22.10.2012 stáhnout software
ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I. ProtControl - Software pro stereochemické ověření prostorového uspořádání proteinů 29.10.2012 stáhnout software
VESELÝ, P.; KOLÁŘOVÁ, J. Software pro detekci R vlny 24.5.2012 stáhnout software
VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H. Software pro segmentaci proužků v obraze gelové elektroforézy 26.10.2012 stáhnout software

Seznam produktů za rok 2011

Autor / Autoři Název produktu Vydáno
BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J. Generator for testing EEG measuring instruments 25.10.2011 náhled produktu
ČMIEL, V.; KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I. Dual port microsopic adapter for two cameras in cell experiments 24.10.2011 náhled produktu
ČMIEL, V.; KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I. Generátor obdélníkových napěťových pulzů pro stimulaci buněk vnějším elektrickým polem 27.8.2011 náhled produktu
ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Software for generating stimulation impulses in microscopy in cell experiments 30.10.2011 stáhnout software
ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Software for preprocessing of data from BS400 chemical analyzer 31.10.2011 stáhnout software
ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Microskopic electrode system for Petri dishes 30.10.2011 náhled produktu
FOUSEK, J.; JIŘÍK, R.; JAN, J. USCT-sim: 3D Simulator for Ultrasound Transmission Tomography 13.11.2011 stáhnout software
GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J. Software for determination of directionality of nerve fiber layer using texture analysis for images taken by fundus camera 26.10.2011 stáhnout software
HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; KOLÁŘ, R. Models for dilution curves 31.10.2011 stáhnout software
JIŘÍK, R.; PETERLÍK, I.; JAN, J. USCT Sound-Speed Reconstruction 1.1.2011 stáhnout software
KLIMEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; VÍTEK, M. Software for dynamic time warping 31.10.2011 stáhnout software
KOLÁŘ, R., HARABIŠ, V. Hybrid Retinal Registration stáhnout software
KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Software for correction of baseline drift in ECG signal 31.10.2011 stáhnout software
KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I. Software for evaluation of electrochemical signals from Brdička reaction 27.10.2011 stáhnout software
KUNA, Z.; BÁRTOVÁ, K. Software for risk assessment of toxin effects on organism 31.10.2011 stáhnout software
KUNA, Z.; ČMIEL, V. Surface mapping software of biological tissues 31.10.2011 stáhnout software
LABOUNEK, R.; LUTZ, J.; MIKULÁŠ, K.; LAMOŠ, M.; WALEK, P.; KOLÁŘ, R.; JAN, J. Detection of blood elements 30.10.2011 stáhnout software
MACÍČEK, O.; SEKORA, J. LabVIEW software for visualization, processing and saving data from flow, temperature and pressure measuring system 14.6.2011 stáhnout software
MACÍČEK, O.; SEKORA, J. Flow, Temperature and Pressure Measuring System 14.6.2011 náhled produktu
MACÍČEK, O.; SEKORA, J. Atmel ATmega644 Firmware 14.6.2011 stáhnout software
MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Reference Nucleotide Density Software 16.5.2011 stáhnout software
MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I. Nucleotide alignment tool 7.6.2011 stáhnout software
MALÍNSKÝ, M.; PETER, R.; LUNDERVOLD, A. Software for registration of DTI and T1 MRI data 18.10.2011 stáhnout software
MÉZL, M.; KRATOCHVÍLA, J.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R. Software for ultrasound perfusion analysis in vitro 30.10.2011 stáhnout software
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; KUNA, Z.; GAZÁREK, J. Web-based database of ophthalmic image data 17.10.2011 stáhnout software
ODSTRČILÍK, J.; SVOBODA, O.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J. Applet for quantitative evaluation of automatic vessel segmentation methods 17.10.2011 stáhnout software
PODLIPNÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R. Evaluation of retinal image registration 20.10.2011 stáhnout software
PODLIPNÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R. Registration of OCT B-scans 20.10.2011 stáhnout software
POTOČŇÁK, T.; RONZHINA, M. Software for analysis of heart rate variability (HRV) 19.10.2011 stáhnout software
RONZHINA, M.; POTOČŇÁK, T.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I. Software for annotation of heart beats ANEG 20.10.2011 stáhnout software
SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H. Tool for reconstruction of bootstrapping consensual tree 12.10.2011 stáhnout software
SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Software for the visualization of the thresholding methods used in wavelet denoising 17.10.2011 stáhnout software
SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Software for filtration of myopotentials in ECG signals 12.10.2011 stáhnout software
SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Software for the parameters optimization of the wavelet wiener filter 14.10.2011 stáhnout software
ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Software pro grafickou reprezentaci poziční konzervace a stupně variance v biologických sekvencích 14.10.2011 stáhnout software
ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. Software for processing of electrophoretogram of 1D gel electrophoresis 31.10.2011 stáhnout software
VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Software for testing of QRS detectors on the CSE database 17.10.2011 stáhnout software
VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Software for testing of ECG delineation algorithms on the CSE database 23.10.2011 stáhnout software
VÍTEK, M.; SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. Software for adjustment of vectors 15.10.2011 stáhnout software
VOŽDA, M.; SEKORA, J. Temperature Control and Measurement via Microprocessor 14.6.2011 náhled produktu
VOŽDA, M.; SEKORA, J. Atmel ATmega644 Firmware 14.6.2011 stáhnout software
VOŽDA, M.; SEKORA, J. LabVIEW software for data visualization 14.6.2011 stáhnout software
WALEK, P.; JAN, J.; KOLÁŘ, R. Noise power spectrum of CT brain images reconstructed by iDose 30.10.2011 stáhnout software

Seznam produktů za rok 2010

Autor / Autoři Název produktu Vydáno
BARTOŠ, M.; MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V.; HARABIŠ, V. DCE-US data browser 20.12.2010 stáhnout software
BLAHA, M.; PROVAZNÍK, I. Neural detector of pathological T-wave alternans of electrocardiographic signals 25.10.2010 stáhnout software
ČECH, P.; ČÍŽEK, M.; DLOUHÝ, J.; ROZMAN, J. Head Position Monitoring System 19.10.2010 náhled produktu
ČECH, P.; ČÍŽEK, M.; DLOUHÝ, J.; ROZMAN, J. Software for Head Position Monitoring System 19.10.2010 stáhnout software
ČECH, P.; MÉZL, M.; ROZMAN, J. Ultrasound field simulator 26.10.2010 stáhnout software
DRASTICH, A.; FIALA, P.; KOLÁŘ, R. Projection and projection-reconstruction x-ray imaging process simulation 5.7.2010 stáhnout software
DRASTICH, A.; NOVOTNÝ, L.; KOLÁŘ, R. CT x-ray quantitative evaluation 6.9.2010 stáhnout software
DRASTICH, A.; ŠTĚPÁNEK, V.; KOLÁŘ, R. Model of infrared imaging process 1.2.2010 stáhnout software
DRASTICH, A.; ZUBAL, L.; KOLÁŘ, R. Acquisition contrast of x-ray projection and projection-reconstruction imaging 15.2.2010 stáhnout software
GAZÁREK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; ODSTRČILÍK, J. Software for detection of focal retinal neural fibre layer loss via textural analysis 9.12.2010 stáhnout software
GAZÁREK, J.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; ODSTRČILÍK, J. Software for blood vessel tree reconstruction in Retinal OCT Data 9.12.2010 stáhnout software
HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KOLÁŘ, R. RegSeq - Registration of image sequences 16.12.2010 stáhnout software
HAVLÍČEK, M.; FRISTON, K.; JAN, J.; BRÁZDIL, M.; CALHOUN, V. SCKS toolbox: Blind deconvolution of hemodynamic response 2.12.2010 stáhnout software
HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. Software for compression of ECG signals 17.12.2010 stáhnout software
CHMELAŘ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I. Three channel converter of optical signal to voltage for sensing of the heart action potentials 19.11.2010 náhled produktu
JANEČEK, J. EEGVisual 30.4.2010 stáhnout software
JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I. Software for evaluation of HRV parameters in time domain 7.12.2010 stáhnout software
JIŘÍK, R.; FOUSEK, J.; JAN, J. Synthetic 3D Ultrasound Transmission Tomograph 14.12.2010 stáhnout software
JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; KRATOCHVÍLA, J.; BARTOŠ, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; SLÁVIK, V. Perfusion Analysis 20.12.2010 stáhnout software
KIČMEROVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Wavelet Contour Based Detector for Arrhythmia Analysis 5.10.2010 stáhnout software
KOLÁŘ, R.; DUŠEK, J. CPMmodel: image segmentation using CPM method 1.10.2010 stáhnout software
KOLÁŘ, R.; MAGULA, F. ImageBlockz: software for retinal image processing 1.7.2010 stáhnout software
KOLÁŘ, R.; PLACZEK, R. Audiometer 1.7.2010 stáhnout software
KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; JAN, J. B-Mode Image Reconstruction for USCT 17.12.2010 stáhnout software
KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M. Visualization of perfusing maps 17.12.2010 stáhnout software
KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M. Import of DICOM and AVI sequences 17.12.2010 stáhnout software
KUBICOVÁ, V.; VALLA, M.; PROVAZNÍK, I. Program for evaluate of results of Brdička reaction 20.9.2010 stáhnout software
LAMOŠ, M.; DRASTICH, A.; KOLÁŘ, R. Digital Radiography - Image Processing Simulation 14.12.2010 stáhnout software
LAMOŠ, M.; NOVOTNÝ, A.; KOLÁŘ, R. Iterative methods for solving systems of linear equations 13.12.2010 stáhnout software
LAMOŠ, M.; NOVOTNÝ, A.; KOLÁŘ, R. Calculation of the heart axis 13.12.2010 stáhnout software
MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I. Similarity Analysis Based On Nucleotide Density Software 22.10.2010 stáhnout software
MALÍNSKÝ, M.; PETER, R.; JAN, J.; OUŘEDNÍČEK, P. Novel analytic software for 3D subtractive angiography based on CT image data (CTSA project) 1.12.2010 stáhnout software
MÉZL, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V. Software for manual registration of DCE-US data 20.12.2010 stáhnout software
ODSTRČILÍK, J.; JAN, J.; KOLÁŘ, R.; GAZÁREK, J. Software for vessel tree segmentation from retinal images 23.10.2010 stáhnout software
ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; JAN, J.; GAZÁREK, J.; NOVOTNÝ, A. Software for detection of retinal nerve fiber layer loss 24.10.2010 stáhnout software
ODSTRČILÍK, J.; SVOBODA, O.; BUDAI, A.; KOLÁŘ, R.; JAN, J.; GAZÁREK, J. Gold standard database for evaluation of fundus image segmentation algorithms 9.12.2010 stáhnout software
PROVAZNÍK, I. On-Line Powerline Noise Remover with Main Frequence Adaptation 4.10.2010 stáhnout software
PROVAZNÍK, I. Residual averaging filter for suppression of characteristic noise in action potential signals 26.10.2010 stáhnout software
ROLEČEK, J.; HEMZAL, D.; JAN, J. Ultrasound Simulation Using Helmholtz Equation 1.6.2010 stáhnout software
RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I. Software for sleep EEG analysis 7.12.2010 stáhnout software
SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. EMG_maker 17.12.2010 stáhnout software
SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Software for filtration of ECG signals and action potentials of the heart 1.10.2010 stáhnout software
ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Analyzer for reconstruction and evaluation of phylogenetic tree structure 12.10.2010 stáhnout software
ŠVRČEK, M.; RUTHERFORD, S.; CHEN, A.; SMAILL, B.; PROVAZNÍK, I. EMCCD optical mapping system for measurement of action potentials 26.1.2010 náhled produktu
VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Software for delineation of ECG signals 17.12.2010 stáhnout software
VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Software for detection of QRS complexes 17.12.2010 stáhnout software
WALEK, P.; WALCZYSKO, M.; KOLÁŘ, R. Numerical solutoin of algebraic equation 30.12.2010 stáhnout software

Seznam produktů za rok 2009

Autor / Autoři Název produktu Vydáno
BARTOŠ, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R. Image registration 5.11.2009 stáhnout software
ČMIEL, V.; RYCHTÁRIK, M.; PROVAZNÍK, I. Detector of isolated cardiac cells contractions 20.08.2009 náhled produktu
VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. Software for filtration, compression and delineation of ECG signals 31.08.2009 stáhnout software

Seznam produktů za rok 2003

Autor / Autoři Název produktu Vydáno
PROVAZNÍK, I.; CHMELAŘ, M.; VESELÝ, Z.; BLAHA, M. Electro-optical sensor of action potentials of the heart 1.1.2003 náhled produktu

Seznam produktů za rok 2002

Autor / Autoři Název produktu Vydáno
HOLČÍK, J.; KOZUMPLÍK, J. Analýza klidového EKG signálu 1.1.2002 ověřená technologie
JAN, J. Disparitní analýza 1.1.2002 ověřená technologie